Välkommen till Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården och vår hemsida.

Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden vars främsta syfte är att erbjuda en attraktiv samlingslokal i området Skottorp och Skummeslövsstrand.

Genom din medverkan bevaras en värdefull mötesplats och det naturliga valet för allt från fest till allvar.

Du, eller din förening, kan bli medlem och medlemskapet ger rabatt på lokalhyran vid föreningsmöten eller då du hyr privat.

Medlemsavgiften är 200 kr/år och familj/förening och gällerett kalenderår dvs, från januari till december.  Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro nr. 330-4615, alternativt via swish på 123 599 21 10.

Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården
Stora Strandvägen 37, 312 72 Skummeslövsstrand
Bankgiro: 330-4615
Swish: 123 599 21 10
Organisationsnummer 849202-3786
Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund
Hyresvärd 0703-053651
hyra@skoskumsgarden.se